Ett självständigt liv manual

Skicka med e-post BlogThis! Through participant observation, interviews, and studying documents this article aims at analyzing the implementation of ESL in two Swedish social ett självständigt liv manual psychiatric units. Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning, särskilt schizofreni. ESL-modellen bygger huvudsakligen på social och operant inlärningsteori. Länsstyrelsen i Stockholm har sedan våren , i sin roll som nationell samordnare mot prostitution och människohandel, arbetat med att ta fram en manual vid misstanke. Företaget är nu verksamt i fyra länder, ansvarar för administration av läkemedel till tusentals människor och planerar nu att utöka tjänsten samt expandera geografiskt.

ett självständigt liv manual Vi vill göra åldrandet till ett självständigt, tryggt och innehållsrikt livsskede. Ett Självständigt Liv (ESL) är det övergripande namnet på alla manualer som bygger. ett självständigt liv manual (Ett självständigt Liv) om behov finns. I över 60 år har Tunstall varit banbrytande i sin användning av teknologi inom vård och omsorg. nurses' manual in the ward those things, which are important to consider in the real existing individual samhället, att få utvecklas och klara av att sköta sig själv för att klara av att leva ett självständigt liv med bra livskvalitet (Social och hälsovårdsministeriet , s. Välkommen.

Grunderna kommer från social skills training (SST), . Det kan kompensera nedsatt eller förlorad funktion, men också hjälpa till att behålla den funktion och förmåga som finns. Handledaren sitter bredvid och skriver ner i vilken ordning man vill göra momenten för att kontrollera att man inte glömmer. ESL – MANUAL – Steg för Steg. Därför. - manual ska finnas - vara lätt att administrera - innehålla målformulering.

Det krävdes dock ett envetet ett självständigt liv manual arbete för att förvandla idén till ett fungerande och beprövat tjänstekoncept. De olika arbetsböckerna laddas här ner kostnadsfritt. Exempelvis kan banken gå in och kräva att huset säljs för att täcka de obetalda skulder som finns om lånet missköts.

• Steg för Steg bygger på Robert Libermans moduler ”Ett självständigt liv” (ESL), men är gjord för svenska förhållanden av Per Borell • Fri användning. 26). SILSP. Grunderna kommer från social skills training (SST), KBT samt. Förmågan att samordna information hänger också samman med vad som brukar kallas för exekutiva funktioner. Vid ett bolån eller billån ses huset respektive bilen som säkerhet och i förlängningen äger banken dessa tills lånet är helt avbetalat. ESL-metodiken (Ett Självständigt Liv) är ett komplement till medicinering och träning. 7 Manualen för Ett Självständigt Liv heter Steg för Steg men den har ingen koppling till.

MMSE och Cerad används vid mätning av den kognitiva funktionsförmågan och MNA för att fastställa den äldre. Jun 05, · Erik älskar att boxas. Grundläggande behov och känslor är de samma som hos alla barn, men barn med. Hon trivs i sociala sammanhang och lever ett aktivt liv.

Doro har en stark övertygelse att hjälpa seniorer att leva ett bättre liv. ESL är ett komplement till andra behandlingsinsatser tex. Målet. Startsida. Vi vill göra åldrandet till ett självständigt, tryggt och innehållsrikt livsskede. Syftet med insatsen är att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv. depressioner, ett självständigt liv manual och psykoser.

ESL-modellen bygger huvudsakligen på social och operant inlärningsteori. Denna mänskliga kompetens är en ett självständigt liv manual komplext sammansatt förmåga som finns inom sex domäner: Den intellektuella, den. Det är den egna förmågan att hantera dessa svårigheter som i stor utsträckning avgör möjligheten till återhämtning och ökad livskvalité.

Det är av största vikt att yrkesverksamma som kommer i kontakt med ett offer för människohandel agerar. Utan personlig assistans hade det inte varit möjligt. I över 60 år har Tunstall varit banbrytande i sin användning av teknologi inom vård och omsorg. Vårt uppdrag. behov. Bestämmelserna om goda levnadsvillkor i 7 § LSS bör.

. att med stöd kunna leva ett självständigt liv. Manual till Steg för Steg En studiecirkel i serien Ett Självständigt Liv (ESL) Ett stressigt liv, hot eller konflikter kan sätta igång besvären. ett självständigt liv och kan bestå av exempelvis hemtjänstinsatser, särskilt boende eller dagverksamhet. Målet.

hindrade, (LSS) ska den enskilda kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Målet med ESL är att individen ska kunna leva ett mer självständigt liv, minska antalet återfall, bli mer kunnig om sin funktionsnedsättning och fungera bättre socialt. Arbetsgruppen fann att inget instrument täcker alla önskade kriterier och behov. Ett hjälpmedel kan på så vis hjälpa individen att klara det dagliga livet och innebära en ökad. Ett Självständigt Liv: Historia • Robert Liberman • UCLA Center for Research on Treatment & Rehabilitation of Psychosis • Arbetat med patienter under många år • Vad behöver man kunna för att klara att leva med sin psykossjukdom? Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning med syfte att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv. Syftet med insatsen är att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv. Förmågan att samordna information hänger också samman med vad som brukar kallas för exekutiva funktioner.

Personen, (om personen vill) närstående, ev. Ett Självständigt Liv (ESL) är det övergripande namnet på alla manualer som bygger på samma principer. Facebook.

Aug 29,  · Rehabenheten i Falköpings kommun ansvarar för rehabilitering och habilitering för personer som har kommunal hälso- och sjukvård. Twitter. Individuell manual: Ofta behövs det manualer som är individuellt anpas-sade eftersom man tänker olika. att hjälpa människor att skapa ett meningsfullt liv genom ett självständigt liv manual att förändra den rådande livssituationen. Borell psykologi & arbetsterapi AB samt Eva-Lena Borell AB erbjuder utbildning, handledning och organisationsinsatser som riktar sig till personal, studenter och organisationer inom områdena psykiatri, kommunal socialpsykiatri, beroendeverksamheter samt angränsande områden. ESL-metodiken (Ett Självständigt Liv) är ett självständigt liv manual ett komplement till medicinering och träning. Apr 24, · Lindrig ( år) Lever ett ganska självständigt liv, en del har lönebidragsanställning och egen familj men behöver visst stöd med ekonomi. Doro har en stark övertygelse att hjälpa seniorer att leva ett bättre liv.

Nilsson () menar att ensamarbete är ett självständigt arbetssätt som är förenat med eget ansvar och omfattar såväl bedömning av omvårdnadsbehov, ställningstagande till åtgärder. Exekutiva funktioner ligger bakom allt . - manual ska finnas - vara lätt att administrera - innehålla målformulering. Äldre med stor risk att försämras i närtid måste systematiskt identifieras och utifrån detta agera med ett strukturerat riskförebyggande arbete.

ESL-Manualer Utvecklades av Liberman under talet. ett självständigt liv manual Individuell manual: Ofta behövs det manualer som är individuellt anpas-sade eftersom man tänker olika. Han både tränar andra och boxas själv. Efter övervägande valdes ett enkelt och överskådligt instrument – Sunnaas ADL-index och två mer detaljerade och teaminriktade instrument – FIM och IAM.

Det finns ett självständigt liv manual även olika typer av behandlingshem att vända sig till för att få hjälp. Ofta är det unga som får flytta hem till en annan familj, som ett jourhem eller ett familjehem. Övergång till vuxenlivet Transitionen ett självständigt liv manual från barn- till vuxenliv ser många gånger annorlunda ut för individer med medfödd funktionsnedsättning jämfört med transitionen för typiskt utvecklade individer. Manual till Steg för Steg, upplaga ett självständigt liv manual En studiecirkel i serien Ett självständigt liv (ESL). Enligt Socialstyrelsens lägesrapport från , som bland annat omfattar stöd och service ett självständigt liv manual till personer med funktionsnedsättning, har tillgången till anpassad in-formation kring insatser enligt LSS ökat senaste åren men är fortfarande begrän-." - Emil Forsberg, digitaliseringschef socialtjänsten, Umeå. Borell psykologi & arbetsterapi AB samt Eva-Lena Borell AB erbjuder utbildning, handledning och organisationsinsatser som riktar sig till personal, studenter och organisationer inom områdena psykiatri, kommunal socialpsykiatri, beroendeverksamheter samt angränsande områden.

Ett hjälpmedel kan underlätta tillvaron för individen på flera sätt. 4 kunna erbjudas på ett självständigt liv manual ett sätt som tryggar föräldrarnas möjligheter att delta i arbetslivet.Här finns det aktuella ESL (Ett självständigt liv) -material som för närvarande finns på svenska.

• Materialet finns i en version som är speciellt anpassad för personer med Asperger diagnos. att ensamarbete är ett självständigt arbetssätt som är förenat med eget ansvar och omfattar såväl bedömning av omvårdnadsbehov, ställningstagande till åtgärder kompetens för att kunna tala om ett mänskligt liv. Psykosociala svårigheter förekommer. Han både tränar andra och boxas själv. Den som drabbats har ofta långvariga svårigheter på flera plan, såväl psykiskt som socialt. Den som drabbats har ofta långvariga svårigheter på flera plan, såväl psykiskt som socialt. 7 okt indexet och ADL-trappan.

• Steg för Steg bygger på Robert Libermans moduler ”Ett självständigt liv” (ESL), men är gjord för svenska förhållanden av Per Borell • Fri användning. ESL kan användas både individuellt och i mindre grupper. Grunderna kommer från social skills training (SST), . Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning med syfte att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv. 7 Manualen för Ett Självständigt Liv heter Steg för Steg men den har ingen koppling till.

Ett självständigt liv (ESL), psykopedagogisk behandlingsmodell ESL manual "Steg för steg" Resursgrupp-ACT, manual och arbetsblad (Nationellt råd för resursgrupps-ACT) Case management, resursgrupp- och familjestöd (Nisse Berglund, Per Borell) Om . dem samt stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv. Prenumerera på: Inlägg (Atom) Örgryte-Härlanda. att med stöd kunna leva ett självständigt liv. ESL, ett självständigt liv, är en evidenbaserad metodik för att stödja och hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar, samsjuklighet och missbruk. Kunderna erbjuds Allmän Daglig Livsföring (ADL) och miljöterapi, vilketAuthor: Ida Holmström. ESL kan användas både individuellt och i mindre grupper.

hindrade, ett självständigt liv manual (LSS) ska den enskilda kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det ställer krav på ett gott bemötande, ett empatiskt och flexibelt förhållningssätt, samt kunskap om rutiner i verksamheten. sina liv igen genom olika alternativ.

Ett självständigt liv (ESL), manualer och arbetsblad Flexibel ett självständigt liv manual ACT, arbetsbok och manual (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) Resursgrupps-ACT, manual (Det Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller) Case management och resursgruppsarbete, manual (Nisse Berglund, Per Borell) Svensk kuratorsförening. Genom förbättrade operationsmetoder är det ett självständigt liv manual möjligt att påbörja rehabilitering i ett tidigt skede.ESL (Ett Självständigt Liv) är ett program för träning av självständighets-befrämjande färdigheter för personer med psykossjukdomar, särskilt [HOST] ursprungliga programmet har utarbetats i USA av dr Robert Paul Liberman och anpassats till svenska förhållanden ett självständigt liv manual av psykolog Per Borell i Värnamo. Ett något bättre liv hindrar nämligen återfall eftersom det minskar din stress och belastning. Med sina snälla ögon o sitt mjuka ansikte är det lätt att .

Originally formulated in English, the program manuals have been translated and adapted to Swedish conditions, renamed Ett Självständigt Liv (ESL). Här finns det aktuella ESL (Ett självständigt liv) -material som för närvarande finns på svenska. ett så självständigt liv som möjligt, såsom förflyttning, på-, och avklädning och personlig vård (11, 12). Sedan hösten ingår Eloflex i företagsgruppen Teqnion som är en svensk industrihandelskoncern med en omsättning på ca MSEK. Through participant observation, interviews, and studying documents this ett självständigt liv manual article aims at analyzing the implementation of ESL in two Swedish social psychiatric units. Fördelar med tjänsten. 4 Goda levnadsvillkor I 5 § och 7 § LSS anges att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra och tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest. Publicerades omkring Sep 26,  · ESL – Ett självständigt liv. A-Assistans - personlig assistans för ett självständigt liv. Förmågan att samordna information hänger också samman med vad som brukar kallas för exekutiva funktioner. Ibland kan vård och behandling behöva ske via ett familjehem eller ett behandlingshem. Det kan kompensera nedsatt eller förlorad funktion, men också hjälpa till att behålla den funktion och förmåga som finns. Dessa funktioner styrs från hjärnans främre del, frontalloben, och är viktiga för en mängd förmågor som behövs för att klara ett självständigt liv.

Publicerades omkring Flera av oss är rullstolsburna och vi använder själva Eloflex varje dag, något som vi har stor nytta av både i produktutvecklingen och i samtalen med våra användare. Ett Självständigt Liv (ESL) är det övergripande namnet på alla manualer som bygger. Målet är att skapa trygghet och oberoende samt tillgodose individens behov - . Dessa funktioner styrs från hjärnans främre del, frontalloben och är viktiga för en mängd förmågor som behövs för att klara ett självständigt liv. • Manual ESL ekonomi Steg för Steg. Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning med syfte att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Barn med intellektuell funktionsnedsättning utvecklas som andra barn inom flera områden men i långsammare takt. Om du arbetat med problemlösning för att nå ditt mål, har du redan börjat minska din risk för återfall. Dessa funktioner styrs från hjärnans främre del, frontalloben, och är viktiga för en mängd förmågor som behövs för ett självständigt liv manual att klara ett självständigt liv. Vår ledstjärna är ”frihet åt alla” och vår vision är att fler människor skall få ett oberoende och självständigt liv tack vare Eloflex. Ett Självständigt Liv (ESL) är det övergripande namnet på alla manualer som bygger på samma principer. SILSP. Vi bryr oss om seniorerna – de är våra hjältar. Förebyggande insatser med fokus på friskfaktorer och rehabilitering är viktiga så att den äldre kan leva ett självständigt liv så länge som möjligt.

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport från , som bland annat omfattar ett självständigt liv manual stöd och service till personer med funktionsnedsättning, har tillgången till anpassad in-formation kring insatser enligt LSS ökat senaste åren men är fortfarande begrän-. manual beskriver seniorträffarnas pedagogiska förhållningssätt och ger dessutom en beskrivning aktiviteter för att få ett så självständigt liv som. Metoden syftar till att öka klienternas möjligheter till självständighet och ska fungera som extra stöd i vardagen utöver medicinering och andra behandlingsmetoder. Referenser. För våra socialpsykiatriklienter med psykiska funktionsnedsättningar använder vi den socialpedagogiska behandlingsmetoden ett självständigt liv manual ESL (Ett självständigt Liv) om behov finns.

Originally formulated in English, the program manuals have been ett självständigt liv manual translated and adapted to Swedish conditions, renamed Ett Självständigt Liv (ESL). Programmet har inbyggda mål som är utformade för att passa de flesta. Mars Barn Intellektuell funktionsnedsättning visar sig på olika sätt hos barn. Medelsvår ( år) Grundläggande skolfärdigheter, kan till exempel läsa enkel text, har ett självständigt liv manual viss social självständighet som ett barn i låg skolålder. Mars Barn Intellektuell funktionsnedsättning visar sig på olika sätt hos barn. ESL kan användas både individuellt och i mindre grupper. En manual beskriver ett självständigt liv manual kortfattat metodiken samt ibland även en del av innehållet i ett antal strate- Ett självständigt liv (ESL) Referenser skapa ett bra liv finns hos brukaren och bland de personer som vi lever nära och träffar ofta. regelbundet måste utföra för att leva ett självständigt liv.

Välkommen. En misstanke kan räcka. dem samt stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv. Genom förbättrade operationsmetoder är det möjligt ett självständigt liv manual att påbörja rehabilitering i ett tidigt skede. Metoden syftar till att öka klienternas möjligheter till självständighet och ska fungera som ett självständigt liv manual extra stöd i vardagen utöver medicinering och andra behandlingsmetoder. Målet med ESL är att individen ska kunna leva ett mer självständigt liv, minska antalet återfall, bli mer kunnig om sin funktionsnedsättning och fungera bättre socialt. möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet ett självständigt liv manual (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av Instrumentet, manual samt övrig information finns på [HOST] Instrumentet finns översatt till en rad språk, däribland svenska. Innovationerna stödjer människor som vill fortsätta leva ett självständigt liv trots ålder eller kronisk sjukdom.

• Materialet finns i en version som är speciellt anpassad för personer med Asperger diagnos. Triboron, potentially the largest and most cost-effective step for a rapid reduction of CO2 emission Detta är rasen som helt klart är för vacker för sitt eget bästa. Programmet har inbyggda mål som är . En person. Enligt socialtjänstlagen framgår vidare att äldre skall ges den omsorg de är i behov av för att leva ett värdigt liv med känsla av välbefinnande samt vara delaktig vid utformandet av stöd från kommunala insatser.

De olika arbetsböckerna laddas här ner kostnadsfritt. Ett hjälpmedel ett självständigt liv manual kan på så vis hjälpa individen att klara det dagliga livet och innebära en ökad. Exekutiva funktioner ligger bakom allt målinriktat beteende. Grundläggande behov . Det är vanligt att patienten redan första dagen efter operation påbörjar rörelse-, styrke-.

Ett hjälpmedel kan underlätta tillvaron för individen på flera sätt. ESL (Ett Självständigt Liv) är ett självständigt liv manual ett program för träning av självständighets-befrämjande färdigheter för personer med psykossjukdomar, särskilt [HOST] ursprungliga programmet har utarbetats i USA av dr Robert Paul Liberman och anpassats till svenska förhållanden av psykolog Per Borell i Värnamo. Barn med intellektuell funktionsnedsättning utvecklas som andra barn inom flera områden men i långsammare takt. ett så självständigt liv som möjligt, såsom förflyttning, på-, och avklädning och personlig vård (11, 12). Alla ska få chansen att leva ett fullt och rikt liv, utan kompromisser. En misstanke kan räcka. En Evondos-robot gör läkemedelshanteringen säkrare.

Vår ledstjärna är ”frihet åt alla” och vår vision är att fler människor skall få ett oberoende och självständigt ett självständigt liv manual liv tack vare Eloflex. Aug 29, · Rehabenheten i Falköpings kommun ansvarar för rehabilitering och habilitering för personer som har kommunal hälso- och sjukvård. Ett återfall minskar livskvaliteten. För oss är ålder bara en siffra. ESL-Manualer Utvecklades av Liberman under talet. Grunderna kommer från social skills training (SST), KBT samt allmänna erfarenheter vid rehabilitering. Det är vanligt att patienten redan första dagen efter operation påbörjar rörelse-, styrke-. ett självständigt liv manual Upplevelser "Patienterna behöver inte längre anpassa sina dagar efter personalens ett självständigt liv manual hembesök.

sina liv igen genom olika alternativ. På Hammarbakken bor kunden i 6 till 12 månader med tanken att han/hon ska förberedas för ett hälsosamt, självständigt liv. Innovationerna stödjer människor som vill fortsätta leva ett självständigt liv trots ålder eller kronisk sjukdom. – för ett självständigt liv hemma. Det är av största vikt att yrkesverksamma som kommer i kontakt med ett offer för människohandel agerar. A-Assistans - personlig assistans för ett självständigt liv. Ett självständigt liv (ESL) är ett pedagogiskt material och arbetssätt som riktar sig till människor med psykiskt funktionshinder.

på samma principer. Ett Självständigt Liv: Historia • Robert Liberman • UCLA Center for Research on Treatment & Rehabilitation of Psychosis • Arbetat med patienter under många år • Vad behöver man kunna för att klara att leva med sin psykossjukdom? Gradering. Ett självständigt liv (ESL), psykopedagogisk behandlingsmodell ESL manual "Steg för steg" Resursgrupp-ACT, manual och arbetsblad (Nationellt råd för resursgrupps-ACT) Case management, ett självständigt liv manual resursgrupp- och familjestöd (Nisse Berglund, Per Borell) Om frågeformulär SCL 90, för självskattning (Socialstyrelsen). Länsstyrelsen i Stockholm har sedan våren , i sin roll som nationell samordnare mot prostitution och människohandel, arbetat med att ta fram en manual vid misstanke. Handledaren sitter bredvid och skriver ner i vilken ordning man vill göra momenten för att kontrollera att man inte glömmer.

ESL - Ett självständigt liv ESL Manual ESL Handbok Studiecirkel Bo Hejlskov studiecirkel TAKK TAKK tecken. Vårt uppdrag. Detta. Syftet med insatsen är att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv. Jun 05,  · Erik älskar att boxas. Att möta personer med adhd – ett inspirations- och diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet Min guide till säker vård Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Metoden lämpar sig särskilt för personer med schizofreni eller liknande psykiska tillstånd.

på samma principer. Inga kommentarer: Skicka en kommentar. • Manual ESL ekonomi Steg för Steg. Vilka är nackdelarna med en försämring? ESL (Ett självständigt liv) Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessa är tänkta att vara de mest centrala, vilka är nödvändiga att utföras av vuxna personer för att leva ett självständigt liv och därmed kunna bo i eget boende. Vi bryr oss om seniorerna – de är våra hjältar. Förmågan att samordna information hänger också samman med vad som brukar kallas för exekutiva funktioner.

allmänna erfarenheter vid rehabilitering. Dessa funktioner styrs från hjärnans ett självständigt liv manual främre del, frontalloben och är viktiga för en mängd förmågor som behövs för att klara ett självständigt liv. Ett självständigt liv (ESL), manualer och arbetsblad Flexibel ACT, arbetsbok och manual (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) Resursgrupps-ACT, manual (Det Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller) Case management och resursgruppsarbete, manual (Nisse Berglund, Per Borell) Svensk kuratorsförening. Utan personlig assistans hade det inte varit möjligt. Nedladdad från Borell Psykologi och Arbetsterapi; Dela. Ett självständigt liv (ESL) är ett pedagogiskt material och arbetssätt som riktar sig till människor med psykiskt funktionshinder. ett så självständigt liv som möjligt (von Tetzchner [HOST], ). Alla ska få chansen att leva ett fullt och rikt liv, utan kompromisser.

ESL kan användas både individuellt och i mindre grupper. Målet är att skapa trygghet och oberoende samt tillgodose individens behov - nu och i framtiden. ESL (Ett självständigt liv) Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning. manual beskriver seniorträffarnas pedagogiska förhållningssätt och ger dessutom en beskrivning Förbättrade levnadsvillkor har lett till att vi idag har förutsättningar att leva ett långt liv och ett liv aktiviteter för att få ett så självständigt liv som möjligt trots ökad sårbarhet och.

För oss är ålder bara en siffra. Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning, särskilt schizofreni. inom ADL-träning eller utslussning och fungerar väl i samverkan med stegs modellen. Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning med syfte att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv.


Comments are closed.